Foto Album BB Photo Gallery

Al die fotos op hierdie blad met erkenning aan die fotograwe.
All Photo's with acknowledgement to the various photographers


Die Uwe, Birgit Barret.
Me, Myself and I


Na die vertoning! Ek en Koos Kombuis by die Centurion teater nadat ek vir hom ge-open het op 20Feb 2009. Hierdie was slegs vyf dae voor my eie CD vrystelling (sien die plakkaat in die agtergrond)
After the show! Koos Kombuis and I at the Centurion theatre after I opened for him on 20Feb 2009. This was five days before my own CD launch (see the poster in the background)


Kyk hoe kyk sy vir my!
Been There, Done That!


Ek en Koos Kombuis
Koos Kombuis and I


Koos Kombuis luister aandagtig na my uitvoering van "Lisa on the keys"
Koos Kombuis listening to my rendition of "Lisa on the keys"


Steve Hofmeyr


Steve Hofmeyr teken 'n kopie van "Duisend maal 'n ster"
Steve Hofmeyr signing a copy of "Duisend maal 'n ster"