Vigs...

Vigs...

Vandag gaan dit vigsriklik sleg,

hy stoei daar sterflik deur.

Sy hart klop koppig eiewys

vigswyg die helse seer -

vigspeel is tyd -

vigspil sy jeug.

Dwarsdeur die vensters van my siel

vigseng my gluur sy gees

en terwyl ek ysig oordeel fel,

vigsteen n hart wat lief kon wees. 

. . . Nog Gedigte